Svoz papíru a plastů listopad 2018

Starý papírI v roce 2018 bude probíhat svoz papíru a plastů první úterý v měsíci.

VŘSR můžete oslavit čistým sklepem, svoz je v úterý 6. listopadu.