Sportování v přírodě se ztížilo

Pokud chcete vyrazit do Dubovce nebo do Vstiše přes lávku, narazíte.

Běh

Do Dubovce můžete jít po cestě podél potůčku. Tedy po cestě. Dřív tam bývala cesta (pořád je nakreslená v katastrální mapě, je majetkem obce), ale zemědělec si při orbě trochu zvětšil obdělávanou plochu. Pak tam dlouhá léta vedla alespoň pěšina. A letos? Letos zase půjdete přes zorané pole, běhat je to hodně krosové a jet na kole se tam nedá. Řeč je o tomto místě.

A jestli je vaší oblíbenou trasou po jednom břehu řeky do Vstiše, přes lávku a vrátit se po břehu druhém, jste na tom ještě hůř. Lávka se opravuje, je uzavřená, přejít se po ní nedá a prý to bude trvá minimálně do konce měsíce.

Na konci cyklostezky u rozcestí na Metálku nebo Vstiš stávala infotabule. K ní přibylo základní nářadí pro servis kol. To se postupně ztrácelo (i když jsem čekal, že zmizí daleko dřív) a dnes tam nestojí už ani infotabule. Snad je jen v servisu.