Výběrem jednotlivců voliči svůj hlas rozmělní, říká ústavní právník

Má cenu křížkovat, nebo raději volit celou stranu?

V čem je hlasování v obecních volbách odlišné od jiných voleb? Tím, že volič není vázán kandidátkou jedné politické strany, tak jako je tomu u jiných voleb. U těch komunálních je na voliči, aby zvážil, zda zakřížkuje jednu kompletní politickou stranu, nebo bude vybírat kandidáty napříč listinami tak, aby jejich počet odpovídal počtu členů zastupitelstva, nebo označí partaj a kandidáty z listin jiných stran.

Pokračování na Výběrem jednotlivců voliči svůj hlas rozmělní, říká ústavní právník – Novinky.cz