Svoz papíru a plastů červenec 2018

Starý papírI v roce 2018 bude probíhat svoz papíru a plastů první úterý v měsíci.

V červenci tedy ještě před svátky, 3. července.